Johan Van Elst

HET VERHAAL VAN KAPELLEN
Koop tickets

Het verhaal van Kapellen van 1900 tot 1980, verteld in oude postkaarten - Johan Van Elst

Op het einde van de 19de eeuw werd het technisch mogelijk foto’s in een drukwerk om te zetten. Voor de postkaart, die tot dan toe een louter communicatieve functie had, betekende dit een ware revolutie. Voor het eerst kon de afzender immers zijn of haar boodschap laten vergezellen van een mooi beeld van de plaats waar men woonde, of waar men op vakantie was. Vanaf 1900 werd de zichtkaart dan ook onmiddellijk een echte hype én een booming business, de combinatie van een communicatiemiddel en een gegeerd verzamelobject. Van de grootste stad tot het kleinste dorp werd uitgebreid in beeld gebracht door een grote groep uitgevers. Deze rage piekte tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Daarna ging het met de postkaart stilaan achteruit door de verhoogde mobiliteit van de mensen én door de massale toename van het telefoonverkeer. Een trend die ook na de Tweede Wereldoorlog werd verdergezet.

Voor Kapellen betekent dit dat er voor de periode 1900-1914 ontzettend veel materiaal te vinden is, dat de tijd tussen de oorlogen (1919 tot 1940) nog behoorlijk gecoverd wordt, maar dat na 1945 de productie van postkaarten steeds vermindert, om ergens rond 1980 geheel dood te bloeden.

In de voordracht ‘Het Verhaal van Kapellen’ (1900-1980) wordt aan de hand van de postkaart de evolutie geschetst van het kleine landelijke dorp uit 1900 naar de bijna-voorstad van 1980.

Duur: +/- 2.00 uur