Eugeen Van Mieghem

I.s.m. Erwin Joos, Stichting Eugeen Van Mieghem

In deze PowerPointlezing beschrijft conservator Erwin Joos het leven en werk van kunstenaar Eugeen Van Mieghem (1875-1930).

Deze wordt nu beschouwd als de artistieke observator bij uitstek van het leven in en rond de Antwerpse haven. Zijn oeuvre over de landverhuizers is tot in de Verenigde Staten bekend.

Van Mieghem had heel wat contacten met Kapellen en dit door o.a. de families Robert Fester, Ernest Van den Bosch, Lode Baekelmans en Louis de Schutter. Er wordt ook aandacht besteed aan de familes Bunge en von Mallinckrodt en hun rol in het Antwerpse culturele leven rond 1900.

© Eugeen Van Mieghem