GEANNULEERD - Compagnie Cecilia/Arne Sierens

Daar de verspreiding van het coronavirus in België bijlange nog niet is ingedijkt, vragen de federale, Vlaamse en provinciale overheden aan de gemeentebesturen met klem om (extra) maatregelen te nemen.
Daarom heeft de gemeente Kapellen beslist om alle publiek toegankelijke indoorevenementen en –activiteiten in gemeentelijke gebouwen af te gelasten, minstens tot en met vrijdag 3 april 2020.

De voorstelling wordt i.k.v. deze maatregelen geannuleerd.
Iedereen die tickets kocht wordt hierover gecontacteerd.