Circus Katoen

Circus Katoen speelt een wondermooie voorstelling waarin twee circusartiesten je verwonderen en ontroeren, met gras in de hoofdrol.

Van en met Willem Balduyck & Sophie van der Vuurst de Vries

Duur: 50 minuten

+ 8 jaar