SHWEENY

PULPTUUR - Podium Atletiek

Meerstemmige pop in allerlei genres, met als constante: mooie melodieën & harmoniën en warme klanken, sommigen noemen het “warm wave” (> cold wave).
Shweeny nam een aantal nummers op met belpoplegende Kloot Per W als producer.